Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Licentiatseminarium den 29 maj

Nyhet · Publicerat den 18 maj

Susanna Hedborg Bengtsson forskar om Upphandling för hållbart stadsbyggande. Hon började i augusti 2016 och samarbetar med Stockholms stad kring Norra Djurgårdsstaden och hennes fokus är byggherresamverkan och interorganisatorisk innovation.

Läs mer

ProcSIBE i KTH Magazine

Nyhet · Publicerat den 30 januari

Anna Kadefors intervjuas i senaste numret av KTH magazine. Reportern fokuserade mycket på Nya Karolinska, men Anna lyckades få in en del om ProcSIBE och även propagera för behovet av samordning på den offentliga beställarsidan för att driva kunskapsutveckling inom byggupphandling.

Läs intervjun på KTH Magazines hemsida

Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Nyhet · Publicerat den 26 september

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Ny standard för samverkan lanseras

Nyhet · Publicerat den 15 augusti

I september lanseras den nya ISO-standarden 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Anna Kadefors från ProcSIBE har deltagit som expert.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten