Licentiatuppsats – Social requirements in public civil engineering contracts

Nyhet · Publicerat den 4 februari 2020

Information om uppsats och försvar:

  • Datum: Fredagen den 17 januari 2020
  • Titel på lic.avhandlingen: “Social requirements in public civil engineering contracts”
  • Diskussionsledare/opponent: Anders Vennström, Teknologie Doktor, Trafikverket.
  • Handledare: Stefan Olander
  • Bitr.handledare: Radhlinah Aulin

Länk till licentiatuppsats:

Social requirements in public civil engineering contracts

 

Medverkande lärosäten