Licentiatuppsats – Managing Change for Increased Innovation in the Infrastructure Sector

Nyhet · Publicerat den 2 juni 2020

Information om uppsats och försvar:

  • Datum: Fredagen den 27 mars 2020
  • Titel på lic.avhandlingen: Managing Change for Increased Innovation in the Infrastructure Sector – Exploring a Client’s Strategy Implementation
  • Diskussionsledare/opponent: Malena Havenvid, KTH.
  • Handledare: Per Erik Eriksson
  • Bitr.handledare: Johan Larsson, Tina Karrbom Gustavsson

Länk till licentiatuppsats:

MANAGING CHANGE FOR INCREASED INNOVATION IN THE INFRASTRUCTURE SECTOR

 

Medverkande lärosäten