Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Presentation av ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 30 april

Vår projektledare Anna Kadefors berättar om ProcSIBE och verksamhet. Hon passar också på att göra lite marknadsföring för vår serie med frukostwebinarier.

Läs mer

Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Nyhet · Publicerat den 22 april

ProcSIBE startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk. Ett vanligt år hade vi berättat om våra resultat vid fysiska seminarier, men nu kör vi istället en serie frukostwebinarier med teman som speglar vår breda verksamhet.

Läs mer

Webbinarium om sysselsättningskrav och social hänsyn

Nyhet · Publicerat den 20 april

Vår forskare Daniella skall hålla ett webbinarium tillsammans med Göteborgs Stad och Business Region Sweden om sysselsättningskrav och social hänsyn.

Läs mer

Mistra Carbon Exit-veckan genomförd med ProcSIBE-deltagande

Nyhet · Publicerat den 6 april

Första fasen av Mistra Carbon Exit har avslutats med en serie om fyra frukostseminarier. Tre av dem behandlar byggsektorn: tisdag den 16 mars om husbyggande, onsdag den 17 mars om infrastruktur och fredag den 19 mars om at gå före i klimatfrågan.

Läs mer

Lilly Rosander har genomfört sitt mittseminarium

Nyhet · Publicerat den 30 mars

Vår doktorand Lilly Rosander har genomfört sitt mittseminarium med titeln Developing relational contracting – multilevel implementation in a public client organization.

Läs mer

ProcSIBE-forskare lyfter fram projektkvalitet i byggherretidning

Nyhet · Publicerat den 29 mars

ProcSIBE forskare har medverkat i en byggherretidning med fokus på projektkvalitet. Totalt 26 500 ex har distribuerats som bilaga till branschtidningen Byggindustrin.

Läs mer

Ny rapport om samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 20 november

Rapporten sammanfattar preliminära resultat av en studie av de sju första projekten inom Trafikverket som har använt den nya kontraktsmodellen Tidig Entreprenörsmedverkan (TEM), ofta kallad Early Contractor Involvement.

Läs mer

ProcSIBE-forskare gästredaktörer för specialutgåva kring hållbar upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 3 november

Den vetenskapliga tidskriften Sustainability kommer att arrangera en specialutgåva (special issue) inom ämnet hållbar upphandling.

Läs mer

ProcSIBE-forskare med i forskningsantologi “Sund konkurrens”

Nyhet · Publicerat den 7 oktober

Nu har Byggföretagens forskningsantologi ”Sund konkurrens” kommit ut och hela tre bidrag är skrivna av ProcSIBE forskare.

Läs mer

ProcSIBE forskare har erhållit pris på internationell konferens

Nyhet · Publicerat den 23 september

Vår duktiga forskare Daniella har tagit hem fint pris för sin artikel hon presenterade på den internationella konferensen ARCOM.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten