Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Nyhet ProcSIBE – SBU möte med externa rådet

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 december

Den 30e november höll ProcSIBE-forskaren Daniella Troje en workshop inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU), ett nationellt nätverk som samlar forskare och lärare inom samhällsbyggnadsämnet.

Läs mer

ProcSIBE-forskare engagerade i stort beställarnätverk

Nyhet · Publicerat den 17 oktober

NETLIPSE är ett nätverk bestående av stora infrastrukturbeställare i EU med syftet att dela kunskap och erfarenheter.

Läs mer

ProcSIBE-forskare deltagande vid Concept symposium

Nyhet · Publicerat den 17 oktober

Anna Kadefors har presenterat ProcSIBEs forskning i samverkan med näringsliv/samhälle i Norge.

Läs mer

Anna Kadefors – Distinguished scholar

Nyhet · Publicerat den 17 oktober

Professor Anna Kadefors vid KTH har utsetts till detta års ”Distinguished scholar” av John Grill Institute for Project Leadership vid University of Sydney.

Läs mer

Årligt resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 7:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 12 oktober.

Läs mer

Forskningsseminarium kring upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 oktober

KTH anordnade ett forskningsseminarium där Lin Engholm Kjerulf (PhD Aalborg Univ.) och Leentje Volker (professor Twente) presenterade sin pågående forskning.

Läs mer

Ny innovationsguide för byggherrar

Nyhet · Publicerat den 8 september

Forskare vid Chalmers och KTH har tillsammans med konsultföretaget FOG och med stöd av Vinnova tagit fram en vägledning för hur byggherrar kan arbeta mer effektivt med att driva innovation i byggandet.

Läs mer

Nordisk jämförelse av samverkan i byggandet

Nyhet · Publicerat den 8 september

Inom ramen för ProcSIBEs nordiska nätverk har en grupp forskare tagit fram en jämförelse av utvecklingen inom samverkansinriktade upphandlingsformer i våra nordiska länder.

Läs mer

Disputation 17/6 – Anna-Therése Järvenpää (LTU)

Nyhet · Publicerat den 30 maj

Avhandlingen studerar hur offentliga beställare kan främja innovation genom sitt agerande.

Läs mer

Disputation 3/6 – Susanna Hedborg (KTH)

Nyhet · Publicerat den 24 maj

Avhandlingen studerar byggprojekt som exempel på projektekologi, detta för att kunna studera praktiker mellan projekt.

Läs mer

Medverkande lärosäten