Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Seminarium om samverkanskontrakt tidig entreprenörsmedverkan

Nyhet · Publicerat den 19 mars

Seminarium om samverkanskontrakt med tidig involvering av entreprenör inom Trafikverkets regi har genomförts med stort intresse från industri och akademi.

Läs mer

Slutrapport från studie om Samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 1 februari

Sedan 2017 har doktoranden Lilly Rosander följt implementeringen av tvåfaskontrakt enligt Trafikverkets modell Tidig EntreprenörsMedverkan (TEM) i sju infrastrukturprojekt och nu publiceras slutrapporten.

Läs mer

Ny rapport om samverkan i Trafikverkets driftskontrakt

Nyhet · Publicerat den 19 oktober

En grupp forskare följer upp implementeringen av samverkansmodeller i Trafikverkets baskontrakt för väg- och järnvägsunderhåll.

Läs mer

Årligt resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 8:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 10 oktober. Seminariet hölls på KTH med ca 40 deltagare.

Läs mer

Medverkan vid TRVs distriktsdagar

Genomförd aktivitet · Publicerat den 4 juli

Professor Per Erik Eriksson och adjungerad professor Erika Hedgren höll den 11maj var sin presentation under den gemensamma rubriken ”Den modiga beställarens innovativa affärer” för ett hundratal deltagare på Distriktsdagarna för Investering Väst inom Trafikverket.

Läs mer

Nyhet ProcSIBE – SBU möte med externa rådet

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 december

Den 30e november höll ProcSIBE-forskaren Daniella Troje en workshop inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU), ett nationellt nätverk som samlar forskare och lärare inom samhällsbyggnadsämnet.

Läs mer

ProcSIBE-forskare engagerade i stort beställarnätverk

Nyhet · Publicerat den 17 oktober

NETLIPSE är ett nätverk bestående av stora infrastrukturbeställare i EU med syftet att dela kunskap och erfarenheter.

Läs mer

ProcSIBE-forskare deltagande vid Concept symposium

Nyhet · Publicerat den 17 oktober

Anna Kadefors har presenterat ProcSIBEs forskning i samverkan med näringsliv/samhälle i Norge.

Läs mer

Anna Kadefors – Distinguished scholar

Nyhet · Publicerat den 17 oktober

Professor Anna Kadefors vid KTH har utsetts till detta års ”Distinguished scholar” av John Grill Institute for Project Leadership vid University of Sydney.

Läs mer

Årligt resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 7:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 12 oktober.

Läs mer

Medverkande lärosäten