Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Disputation 3/6 – Susanna Hedborg (KTH)

Nyhet · Publicerat den 24 maj

Avhandlingen studerar byggprojekt som exempel på projektekologi, detta för att kunna studera praktiker mellan projekt.

Läs mer

Branschtidningen Inköpsrådet djupdyker i konsultupphandling

Nyhet · Publicerat den 20 maj

Inköprådet (branschtidning inom upphandling) har skrivit en artikel om vår doktorand Klara och hennes forskning.

Läs mer

Licentiatseminarium 23 maj KTH (och zoom)

Nyhet · Publicerat den 4 maj

Uppsatsen som ligger till grund för detta licentiatseminarium fokuserar på upphandling av tekniska konsulttjänster.

Läs mer

ProcSIBE representation vid Trafikverkets FOI-dag

Nyhet · Publicerat den 22 april

Den 22 april genomförde Trafikverket och deras Planeraportfölj  årets FOI-dag med tema ”Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen – ett större vi”.

Läs mer

ProcSIBE forskare med inspel i DN debatt

Nyhet · Publicerat den 13 januari

Nio klimatforskare: Varken teknik eller ekonomi står i vägen för att Sverige ska nå klimatmålen till 2045.

Läs mer

ProcSIBE-forskare presenterar för UHM och SKR

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 november

Intresset för byggupphandling ökar i upphandlingssverige, mycket på grund av byggandets stora klimatpåverkan.

Läs mer

Frukostwebinarier nu tillgängliga på youtube

Nyhet · Publicerat den 30 september

Under våren genomförde ProcSIBE sex frukostwebinarier innefattande olika aspekter och perspektiv av upphandling inom samhällsbyggande. Dessa sex webinarier finns nu tillgängliga för alla intresserade av titta på via vår nya youtube-kanal.

Läs mer

Presentation av ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 30 april

Vår projektledare Anna Kadefors berättar om ProcSIBE och verksamhet. Hon passar också på att göra lite marknadsföring för vår serie med frukostwebinarier.

Läs mer

Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Nyhet · Publicerat den 22 april

ProcSIBE startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk. Ett vanligt år hade vi berättat om våra resultat vid fysiska seminarier, men nu kör vi istället en serie frukostwebinarier med teman som speglar vår breda verksamhet.

Läs mer

Webbinarium om sysselsättningskrav och social hänsyn

Nyhet · Publicerat den 20 april

Vår forskare Daniella skall hålla ett webbinarium tillsammans med Göteborgs Stad och Business Region Sweden om sysselsättningskrav och social hänsyn.

Läs mer

Medverkande lärosäten