Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Klokare upphandling – en antologi från ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 26 oktober

Här är ProcSIBEs egna antologi som samlar kloka ord kring upphandling i tretton bidrag. Det är vår förhoppning att denna antologi ska vara intressant för många: både ge en bred överblick över området och nya perspektiv.

Läs mer

2018 års resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 10 oktober

Årets resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Dagen innehöll dels presentationer av nya projekt men framförallt resultat av pågående av avslutade projekt.

Läs mer

Artikel om upphandling i Samhällsbyggaren

Nyhet · Publicerat den 7 oktober

Tina Karrbom Gustavsson skriver om upphandling i Samhällsbyggaren och ställer sig frågan om upphandling bara är ett nytt buzzword eller om upphandling går att använda för att utveckla samhället och i så fall hur?

Läs mer

Forskarworkshop genomförd i Lund

Genomförd aktivitet · Publicerat den 5 oktober

En tvådagars forskarworkshop som ägnades åt alltifrån studiebesök på järnvägsprojektet Arlöv-Lund till att diskutera juridiska frågor med Henrik Norinder genomfördes 25-26 september. De flesta från våran nu 21 personer starka forskargruppen deltog i forskarmötet.

Läs mer

Nya doktorander

Nyhet · Publicerat den 31 augusti

ProcSIBE förstärker under augusti månad gruppen med två nya doktorander (Emilia och Andreas) som kommer att utföra sina projekt med finansiering från Trafikverket respektive Formas och partnerföretagen i Centrum för Byggeffektivitet.

Läs mer

Föredrag Samhällsbyggnadsdagarna

Nyhet · Publicerat den 28 augusti

Tina Karrbom och Anna Kadefors kommer att hålla ett intressant föredrag unde Samhällsbyggnadsdagarna under ämnet Talar du inköpingska eller projektledningska? Reflektioner från ProcSIBE.

Läs mer

Inlägg om upphandling på samhällsbyggarbloggen

Nyhet · Publicerat den 24 maj

Hur organiseras upphandling bäst? – Tänk dig ett byggprojekt. Det är en komplex uppgift som ska genomföras under en begränsad tid och med en begränsad budget. De som ska genomföra projektet kommer från olika organisationer och de har olika professioner, erfarenheter och intressen. Vem eller vilka har bäst förutsättningar att utveckla den bästa upphandlingsstrategin?

Samhällsbyggarbloggen

Licentiatseminarium den 29 maj

Nyhet · Publicerat den 18 maj

Susanna Hedborg Bengtsson forskar om Upphandling för hållbart stadsbyggande. Hon började i augusti 2016 och samarbetar med Stockholms stad kring Norra Djurgårdsstaden och hennes fokus är byggherresamverkan och interorganisatorisk innovation.

Läs mer

ProcSIBE i KTH Magazine

Nyhet · Publicerat den 30 januari

Anna Kadefors intervjuas i senaste numret av KTH magazine. Reportern fokuserade mycket på Nya Karolinska, men Anna lyckades få in en del om ProcSIBE och även propagera för behovet av samordning på den offentliga beställarsidan för att driva kunskapsutveckling inom byggupphandling.

Läs intervjun på KTH Magazines hemsida

Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Nyhet · Publicerat den 26 september

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Finansiering

Medverkande lärosäten