Ny artikel kring påverkan av upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan

Nyhet · Publicerat den 31 augusti 2020

Nu finns en artikel från Impresprojektet, som har studerat upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan i infrastrukturbyggande, publicerad och öppet tillgänglig. Projektet har studerat klimatkrav i ledande projekt i fem länder och intervjuat centrala personer om bakgrund, strategier och erfarenheter.

Länk till artikel:

Designing and implementing procurement requirements for carbon reduction in infrastructure construction – international overview and experiences

Länk till projekthemsida:

Procurement Requirements for Carbon Reduction in Infrastructure Construction Projects

 

Medverkande lärosäten