Lilly Rosander har genomfört sitt mittseminarium

Nyhet · Publicerat den 30 mars 2021

Under mittseminariet diskuterades Lilly Rosanders pågående avhandlingsarbete som genomförs inom ramen för ProcSIBEs forskningsprojekt ”Samverkan i infrastrukturprojekt – uppföljning av Trafikverkets samverkansentreprenader”. Arbetet visar hur implementering av nya samverkansformer och samverkanskontrakt är en process som involverar många aktörer på olika nivåer inom Trafikverket och andra organisationer involverade i projekten.

Information mittseminarium

Datum: Onsdagen den 24 mars 2021
Titel på text: Developing relational contracting – multilevel implementation in a public client organization
Diskussionsledare: Professor Mats Engwall, KTH
Handledare: Anna Kadefors
Bitr.handledare: Tina Karrbom Gustavsson, Per Erik Eriksson

 

För att läsa mer om Lillys forskning se nedan länkar:

Implementering av samverkansentreprenader med tidig entreprenörsmedverkan i Trafikverket: Erfarenheter från sju projekt

FROM PROJECT TO POLICY: IMPLEMENTING A COLLABORATIVE PROCUREMENT STRATEGY IN A PUBLIC CLIENT ORGANIZATION

 

Medverkande lärosäten