Ny rapport om samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 20 november 2020

Rapporten sammanfattar preliminära resultat av en studie av de sju första projekten inom Trafikverket som har använt den nya kontraktsmodellen Tidig Entreprenörsmedverkan (TEM), ofta kallad Early Contractor Involvement. Studien visar att det ofta finns stora fördelar med att upphandla entreprenören tidigt men också att både beställaren och entreprenören behöver bli bättre på att förbereda sina medarbetare och stödja implementeringen i projekt. Kontrakts- och arbetsformer har utvecklats i en lärprocess över tid och modellen skulle kunna konkretiseras ytterligare i ett partsgemensamt utvecklingsarbete på branschnivå.

 

Rapporten är skriven av doktoranden Lilly Rosander (KTH) i samarbete med handledarna Anna Kadefors och Per-Erik Eriksson. Titeln är: ”Implementering av samverkansentreprenader med tidig entreprenörsmedverkan i Trafikverket: Erfarenheter från sju projekt” och ni hittar fullständ rapport i nedan länk.

Implementering av samverkansentreprenader med tidig entreprenörsmedverkan i Trafikverket: Erfarenheter från sju projekt

Medverkande lärosäten