Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

ProcSIBE-forskare presenterar för UHM och SKR

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 november

Intresset för byggupphandling ökar i upphandlingssverige, mycket på grund av byggandets stora klimatpåverkan.

Läs mer

Årligt resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 11 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det sjätte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 6 oktober.

Läs mer

ProcSIBE-forskare gästredaktörer för specialutgåva kring hållbar upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 3 november

Den vetenskapliga tidskriften Sustainability kommer att arrangera en specialutgåva (special issue) inom ämnet hållbar upphandling.

Läs mer

ProcSIBEs årliga resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 22 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det femte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 21 oktober.

Läs mer

ProcSIBEs sista referensgruppsmöte genomfört

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 oktober

Den 1 oktober genomförde ProcSIBE ett referensgruppsmöte med fokus på spridning av resultat och avslutningsaktiviteter.

Läs mer

Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari

Den 13 januari genomfördes en gemensam nordisk workshop kring ämnet samverkan i byggprojekt. Detta är ett ytterligare steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna var det gäller upphandlingsforskning inom samhällsbyggande.

Läs mer

Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Genomförd aktivitet · Publicerat den 19 december

Nu finns slutrapport och kortare presentation från forskningsprojekt om konsultupphandling i Trafikverket tillgänglig.

Läs mer

Doktorandkurs – Byggupphandling och interorganisatoriska relationer

Genomförd aktivitet · Publicerat den 9 december

Under hösten genomförs en doktorandkurs inom ProcSIBE med fokus på byggupphandling och interorganisatoriska relationer.

Läs mer

Torsdagsseminarium på KTH – Samverkan i infrastrukturprojekt

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 december

Våra forskare Anna Kadefors och Per Erik Eriksson delade under torsdagen 4/12 med sig av färska forskningsresultat kring Samverkan inom svensk infrastruktur med efterföljande diskussion och mingel.

Läs mer

Årets resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 24 oktober

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 23 oktober. Dagen innehöll både presentationer av nyligt startade projekt men framförallt fokuserades det på resultat från pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Medverkande lärosäten