Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Industrispridning av vår forskning

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 april

Daniella Troje har dels presenterar sin och ProcSIBEs forskning för Göteborgs Stad samt skrivit artikel i Fastighetsnytt.

Läs mer

Årligt resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 8:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 10 oktober. Seminariet hölls på KTH med ca 40 deltagare.

Läs mer

Medverkan vid TRVs distriktsdagar

Genomförd aktivitet · Publicerat den 4 juli

Professor Per Erik Eriksson och adjungerad professor Erika Hedgren höll den 11maj var sin presentation under den gemensamma rubriken ”Den modiga beställarens innovativa affärer” för ett hundratal deltagare på Distriktsdagarna för Investering Väst inom Trafikverket.

Läs mer

Nyhet ProcSIBE – SBU möte med externa rådet

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 december

Den 30e november höll ProcSIBE-forskaren Daniella Troje en workshop inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU), ett nationellt nätverk som samlar forskare och lärare inom samhällsbyggnadsämnet.

Läs mer

Innovationsworkshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 8 december

Inom forskningsprojektet ”Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier: Etapp 1” så genomfördes 1 december en workshop tillsammans med Trafikverket för att diskutera resultat och vägen framåt.

Läs mer

Årligt resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 7:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 12 oktober.

Läs mer

Forskningsseminarium kring upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 oktober

KTH anordnade ett forskningsseminarium där Lin Engholm Kjerulf (PhD Aalborg Univ.) och Leentje Volker (professor Twente) presenterade sin pågående forskning.

Läs mer

ProcSIBE-forskare presenterar för UHM och SKR

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 november

Intresset för byggupphandling ökar i upphandlingssverige, mycket på grund av byggandets stora klimatpåverkan.

Läs mer

Årligt resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 11 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det sjätte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 6 oktober.

Läs mer

ProcSIBE-forskare gästredaktörer för specialutgåva kring hållbar upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 3 november

Den vetenskapliga tidskriften Sustainability kommer att arrangera en specialutgåva (special issue) inom ämnet hållbar upphandling.

Läs mer

Medverkande lärosäten