Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Nyhet ProcSIBE – SBU möte med externa rådet

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 december

Den 30e november höll ProcSIBE-forskaren Daniella Troje en workshop inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU), ett nationellt nätverk som samlar forskare och lärare inom samhällsbyggnadsämnet.

Läs mer

Innovationsworkshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 8 december

Inom forskningsprojektet ”Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier: Etapp 1” så genomfördes 1 december en workshop tillsammans med Trafikverket för att diskutera resultat och vägen framåt.

Läs mer

Årligt resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 7:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 12 oktober.

Läs mer

Forskningsseminarium kring upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 oktober

KTH anordnade ett forskningsseminarium där Lin Engholm Kjerulf (PhD Aalborg Univ.) och Leentje Volker (professor Twente) presenterade sin pågående forskning.

Läs mer

ProcSIBE-forskare presenterar för UHM och SKR

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 november

Intresset för byggupphandling ökar i upphandlingssverige, mycket på grund av byggandets stora klimatpåverkan.

Läs mer

Årligt resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 11 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det sjätte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 6 oktober.

Läs mer

ProcSIBE-forskare gästredaktörer för specialutgåva kring hållbar upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 3 november

Den vetenskapliga tidskriften Sustainability kommer att arrangera en specialutgåva (special issue) inom ämnet hållbar upphandling.

Läs mer

ProcSIBEs årliga resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 22 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det femte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 21 oktober.

Läs mer

ProcSIBEs sista referensgruppsmöte genomfört

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 oktober

Den 1 oktober genomförde ProcSIBE ett referensgruppsmöte med fokus på spridning av resultat och avslutningsaktiviteter.

Läs mer

Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari

Den 13 januari genomfördes en gemensam nordisk workshop kring ämnet samverkan i byggprojekt. Detta är ett ytterligare steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna var det gäller upphandlingsforskning inom samhällsbyggande.

Läs mer

Medverkande lärosäten