Medverkan vid TRVs distriktsdagar

Genomförd aktivitet · Publicerat den 4 juli 2023

Professor Per Erik Eriksson och adjungerad professor Erika Hedgren höll den 11maj var sin presentation under den gemensamma rubriken ”Den modiga beställarens innovativa affärer” för ett hundratal deltagare på Distriktsdagarna för Investering Väst inom Trafikverket. Erika presenterade ett övergripande Trafikverksperspektiv på behovet av innovativa affärer. Per Erik presenterade slutresultaten från forskningsprojektet ”Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier: Etapp 1”, som finansierats av Trafikverket. Presentationen vid Distriktsdagarna var ett led i att sprida kunskap och resultat från projektet som genomförts av ProcSIBE-forskarna Per Erik Eriksson, Malena Havenvid och Johan Larsson. Projektet har slutrapporterats under första kvartalet 2023 och nu arbetar forskarna med att skriva finansieringsansökan för en fortsättning i Etapp 2. För mer information så kontakta någon av forskarna.

Medverkande lärosäten