Innovationsworkshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 8 december 2022

Inom forskningsprojektet ”Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier: Etapp 1”, som finansieras av Trafikverket, så genomfördes 1 december en workshop tillsammans med Trafikverket för att diskutera resultat och vägen framåt. Forskningsprojektet syfte är att hjälpa beställare att analysera innovationsbehov inom sin verksamhet. Det innefattar både en omfattande litteraturstudie såväl som en intervjustudie med målet att ta fram ett ramverk som kan utnyttjas vid analys av innovationsbehov inom både bygg- & anläggningsprojekt såväl som på strategisk nivå inom beställarorganisationer.

Workshopen var ett led i att verifiera och vidare konkretisera det tentativa ramverk som tagit fram av ProcSIBE-forskarna Per Erik Eriksson, Malena Havenvid och Johan Larsson. Deltagarna bestod till stor del av representanter från Trafikverket men också olika leverantörer från både entreprenörer och konsulter fanns närvarande. Projektet går mot sitt slut och kommer att slutrapporteras under första kvartalet 2023. För mer information så kontakt någon av forskarna eller vänta på slutrapport som kommer att publiceras på ProcSIBEs hemsida.

Medverkande lärosäten