Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Licentiatuppsats – Co-Developing Sustainability Requirements

Nyhet · Publicerat den 17 juni 2020

Vår doktorand Melissa Candel har fullgjort sin licentiatexamen med syfte att undersöka hur kommunala hållbarhetskrav påverkar bostadsutvecklare när de planerar och utformar sina projekt.

Läs mer

Vår projektledare hälsar alla glad sommar med att reflektera kring ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 4 juni 2020

Nu är ProcSIBE inne på sin sista sommar som forskningsprojekt men verksamheten är i full gång och resultatmässigt är det verkligen nu det händer. Här reflekterar jag som projektledare över vad vi åstadkommit, var vi står nu och vad som händer framöver.

Läs mer

Ny rapport om samarbetsinriktad upphandling av infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 3 juni 2020

ProcSIBE forskare har publicerat en rapport som jämför samverkansinriktad upphandling mellan Sverige och Nederländerna inom infrastruktur. Rapporten är framtagen för International Transport Forum inom OECD.

Läs mer

Licentiatuppsats – Managing Change for Increased Innovation in the Infrastructure Sector

Nyhet · Publicerat den 2 juni 2020

Vår doktorand Anna-Therése Järvenpää har fullgjort sin licentiatexamen som inriktar till på uppföljning av Trafikverkets totalentreprenader.

Läs mer

2019 har varit ett vetenskapligt produktivt år för ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 24 mars 2020

Effekterna av ProcSIBE har under 2019 tagit fart ordentligt vilket syns på antalet publicerade vetenskapliga artiklar.

Läs mer

Licentiatuppsats – Social requirements in public civil engineering contracts

Nyhet · Publicerat den 4 februari 2020

Vår doktorand Agnes Lindell har fullgjort sin licentiatexamen som inriktar till på sociala krav inom Trafikverkets kontrakt.

Läs mer

Anna Kadefors – Om behovet av nordiskt forskningssamarbete

Nyhet · Publicerat den 31 januari 2020

Nyligen träffades en nordisk grupp forskare för att diskutera utvecklingen när det gäller samverkan i byggandet. Läs Anna Kadefors kloka ord om detta forskningssamarbete.

Läs mer

Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari 2020

Den 13 januari genomfördes en gemensam nordisk workshop kring ämnet samverkan i byggprojekt. Detta är ett ytterligare steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna var det gäller upphandlingsforskning inom samhällsbyggande.

Läs mer

Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Genomförd aktivitet · Publicerat den 19 december 2019

Nu finns slutrapport och kortare presentation från forskningsprojekt om konsultupphandling i Trafikverket tillgänglig.

Läs mer

Doktorandkurs – Byggupphandling och interorganisatoriska relationer

Genomförd aktivitet · Publicerat den 9 december 2019

Under hösten genomförs en doktorandkurs inom ProcSIBE med fokus på byggupphandling och interorganisatoriska relationer.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten