Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

ProcSIBE-forskare presenterar för UHM och SKR

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 november 2021

Intresset för byggupphandling ökar i upphandlingssverige, mycket på grund av byggandets stora klimatpåverkan.

Läs mer

Årligt resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 11 oktober 2021

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det sjätte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 6 oktober.

Läs mer

Frukostwebinarier nu tillgängliga på youtube

Nyhet · Publicerat den 30 september 2021

Under våren genomförde ProcSIBE sex frukostwebinarier innefattande olika aspekter och perspektiv av upphandling inom samhällsbyggande. Dessa sex webinarier finns nu tillgängliga för alla intresserade av titta på via vår nya youtube-kanal.

Läs mer

Presentation av ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 30 april 2021

Vår projektledare Anna Kadefors berättar om ProcSIBE och verksamhet. Hon passar också på att göra lite marknadsföring för vår serie med frukostwebinarier.

Läs mer

Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Nyhet · Publicerat den 22 april 2021

ProcSIBE startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk. Ett vanligt år hade vi berättat om våra resultat vid fysiska seminarier, men nu kör vi istället en serie frukostwebinarier med teman som speglar vår breda verksamhet.

Läs mer

Webbinarium om sysselsättningskrav och social hänsyn

Nyhet · Publicerat den 20 april 2021

Vår forskare Daniella skall hålla ett webbinarium tillsammans med Göteborgs Stad och Business Region Sweden om sysselsättningskrav och social hänsyn.

Läs mer

Mistra Carbon Exit-veckan genomförd med ProcSIBE-deltagande

Nyhet · Publicerat den 6 april 2021

Första fasen av Mistra Carbon Exit har avslutats med en serie om fyra frukostseminarier. Tre av dem behandlar byggsektorn: tisdag den 16 mars om husbyggande, onsdag den 17 mars om infrastruktur och fredag den 19 mars om at gå före i klimatfrågan.

Läs mer

Lilly Rosander har genomfört sitt mittseminarium

Nyhet · Publicerat den 30 mars 2021

Vår doktorand Lilly Rosander har genomfört sitt mittseminarium med titeln Developing relational contracting – multilevel implementation in a public client organization.

Läs mer

ProcSIBE-forskare lyfter fram projektkvalitet i byggherretidning

Nyhet · Publicerat den 29 mars 2021

ProcSIBE forskare har medverkat i en byggherretidning med fokus på projektkvalitet. Totalt 26 500 ex har distribuerats som bilaga till branschtidningen Byggindustrin.

Läs mer

Ny rapport om samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 20 november 2020

Rapporten sammanfattar preliminära resultat av en studie av de sju första projekten inom Trafikverket som har använt den nya kontraktsmodellen Tidig Entreprenörsmedverkan (TEM), ofta kallad Early Contractor Involvement.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten