Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Disputation inom ProcSIBE – Lilly Rosander

Nyhet · Publicerat den 4 juni 2024

Den 14 juni disputerar Lilly Rosander på KTH. Forskningen och avhandlingen behandlar samverkansentreprenader.

Läs mer

Forskare medverkat i byggpodden Hela kedjan

Okategoriserade · Publicerat den 2 maj 2024

Lilly Rosander har medverkat i byggpodden Hela kedjan där samtalet handlade om hennes forskning kring samverkan på både projekt och organisationsnivå.

Läs mer

Industrispridning av vår forskning

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 april 2024

Daniella Troje har dels presenterar sin och ProcSIBEs forskning för Göteborgs Stad samt skrivit artikel i Fastighetsnytt.

Läs mer

Seminarium om samverkanskontrakt tidig entreprenörsmedverkan

Nyhet · Publicerat den 19 mars 2024

Seminarium om samverkanskontrakt med tidig involvering av entreprenör inom Trafikverkets regi har genomförts med stort intresse från industri och akademi.

Läs mer

Slutrapport från studie om Samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 1 februari 2024

Sedan 2017 har doktoranden Lilly Rosander följt implementeringen av tvåfaskontrakt enligt Trafikverkets modell Tidig EntreprenörsMedverkan (TEM) i sju infrastrukturprojekt och nu publiceras slutrapporten.

Läs mer

Ny rapport om samverkan i Trafikverkets driftskontrakt

Nyhet · Publicerat den 19 oktober 2023

En grupp forskare följer upp implementeringen av samverkansmodeller i Trafikverkets baskontrakt för väg- och järnvägsunderhåll.

Läs mer

Årligt resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 13 oktober 2023

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det 8:e i följden) tillsammans med Trafikverket genomfördes den 10 oktober. Seminariet hölls på KTH med ca 40 deltagare.

Läs mer

Medverkan vid TRVs distriktsdagar

Genomförd aktivitet · Publicerat den 4 juli 2023

Professor Per Erik Eriksson och adjungerad professor Erika Hedgren höll den 11maj var sin presentation under den gemensamma rubriken ”Den modiga beställarens innovativa affärer” för ett hundratal deltagare på Distriktsdagarna för Investering Väst inom Trafikverket.

Läs mer

Nyhet ProcSIBE – SBU möte med externa rådet

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 december 2022

Den 30e november höll ProcSIBE-forskaren Daniella Troje en workshop inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU), ett nationellt nätverk som samlar forskare och lärare inom samhällsbyggnadsämnet.

Läs mer

Innovationsworkshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 8 december 2022

Inom forskningsprojektet ”Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier: Etapp 1” så genomfördes 1 december en workshop tillsammans med Trafikverket för att diskutera resultat och vägen framåt.

Läs mer

Medverkande lärosäten