Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Doktorandkurs – Byggupphandling och interorganisatoriska relationer

Genomförd aktivitet · Publicerat den 9 december 2019

Under hösten genomförs en doktorandkurs inom ProcSIBE med fokus på byggupphandling och interorganisatoriska relationer.

Läs mer

Torsdagsseminarium på KTH – Samverkan i infrastrukturprojekt

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 december 2019

Våra forskare Anna Kadefors och Per Erik Eriksson delade under torsdagen 4/12 med sig av färska forskningsresultat kring Samverkan inom svensk infrastruktur med efterföljande diskussion och mingel.

Läs mer

Årets resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 24 oktober 2019

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 23 oktober. Dagen innehöll både presentationer av nyligt startade projekt men framförallt fokuserades det på resultat från pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Vår doktorand Agnes har fått ny roll på Trafikverket

Nyhet · Publicerat den 12 augusti 2019

Ali Sadeghi (direktör för verksamhetsområde Investering på Trafikverket) såg till att Agnes Lindell fick en roll som passade hennes intresseområden. Hennes uppgift är att öka kunskaperna om de sociala aspekterna i hållbarhetsfrågorna.

Läs mer

Rapport om klimatkrav i internationella anläggningsprojekt

Nyhet · Publicerat den 24 juni 2019

I Impresprojektet har forskare från ProcSIBE samarbetat med WSP och Skanska i en studie av hur klimatkrav ställs vid upphandling av stora anläggningsprojekt i Australien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och USA.

Läs mer

Om samverkan i Byggindustrin

Nyhet · Publicerat den 17 maj 2019

Anna Kadefors och John Thorsson från NCC är intervjuade i Byggindustrins nyhetsbrev Insikt om samverkan i byggandet och vad vi kan förvänta oss av standarden ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Läs båda intervjuerna här

Läs mer

Forskarmöte genomfört på Långholmen

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 april 2019

Ett tvådagars forskarmöte genomfördes 27-28 mars på ett soligt Långholmen i Stockholm. Under detta möte diskuterades gruppens arbete framöver men framförallt stod granskning av artiklar på agendan. 9st artikelutkast granskades och diskuterades med avsikt att höja kvaliteten på de akademiska leveranserna.

Läs mer

Workshop om framtidens byggande

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 februari 2019

4-5 februari höll Kiruna Sustainability Center  workshop på temat Hållbart byggande. Temat denna gång var framtidens byggande där Johan Larsson var en av flera intressanta och inspirerande föreläsare från bland annat LTU, RISE och Skellefteå kommun.

Läs mer

IVA seminarium kring innovationsupphandling

Nyhet · Publicerat den 4 februari 2019

Per Erik Eriksson kommer att medverka vid ett intressant seminarium Innovationsupphandling – hur långt har vi kommit? som anordnas av IVA den 13 februari.

Läs mer

Nordisk workshop i Trondheim

Genomförd aktivitet · Publicerat den 12 december 2018

Den 29-30 oktober genomfördes en workshop vilket är nästa steg i det nordiska samarbetet som startade i våras. Intresset var stort och attraherade runt 20 nordiska forskare, denna gång även från Island, Finland och Danmark.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten