Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

2018 års resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 10 oktober 2018

Årets resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Dagen innehöll dels presentationer av nya projekt men framförallt resultat av pågående av avslutade projekt.

Läs mer

Artikel om upphandling i Samhällsbyggaren

Nyhet · Publicerat den 7 oktober 2018

Tina Karrbom Gustavsson skriver om upphandling i Samhällsbyggaren och ställer sig frågan om upphandling bara är ett nytt buzzword eller om upphandling går att använda för att utveckla samhället och i så fall hur?

Läs mer

Forskarworkshop genomförd i Lund

Genomförd aktivitet · Publicerat den 5 oktober 2018

En tvådagars forskarworkshop som ägnades åt alltifrån studiebesök på järnvägsprojektet Arlöv-Lund till att diskutera juridiska frågor med Henrik Norinder genomfördes 25-26 september. De flesta från våran nu 21 personer starka forskargruppen deltog i forskarmötet.

Läs mer

Nya doktorander

Nyhet · Publicerat den 31 augusti 2018

ProcSIBE förstärker under augusti månad gruppen med två nya doktorander (Emilia och Andreas) som kommer att utföra sina projekt med finansiering från Trafikverket respektive Formas och partnerföretagen i Centrum för Byggeffektivitet.

Läs mer

Föredrag Samhällsbyggnadsdagarna

Nyhet · Publicerat den 28 augusti 2018

Tina Karrbom och Anna Kadefors kommer att hålla ett intressant föredrag unde Samhällsbyggnadsdagarna under ämnet Talar du inköpingska eller projektledningska? Reflektioner från ProcSIBE.

Läs mer

Nordiskt samarbete inom byggupphandlings-forskning

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 maj 2018

I förra veckan togs ett första steg till ett nordiskt samarbete när ProcSIBE fick besök av ledande forskare vid NTNU i Trondheim. På bilden ser vi Tina Karrbom-Gustavsson (KTH), Ole-Jonny Klakegg (NTNU), Per-Erik Eriksson (LTU/KTH), Nils Olsson och Ola Laedre (NTNU) samt Anna Kadefors (KTH/Chalmers).

Läs mer

Inlägg om upphandling på samhällsbyggarbloggen

Nyhet · Publicerat den 24 maj 2018

Hur organiseras upphandling bäst? – Tänk dig ett byggprojekt. Det är en komplex uppgift som ska genomföras under en begränsad tid och med en begränsad budget. De som ska genomföra projektet kommer från olika organisationer och de har olika professioner, erfarenheter och intressen. Vem eller vilka har bäst förutsättningar att utveckla den bästa upphandlingsstrategin?

Samhällsbyggarbloggen

Licentiatseminarium den 29 maj

Nyhet · Publicerat den 18 maj 2018

Susanna Hedborg Bengtsson forskar om Upphandling för hållbart stadsbyggande. Hon började i augusti 2016 och samarbetar med Stockholms stad kring Norra Djurgårdsstaden och hennes fokus är byggherresamverkan och interorganisatorisk innovation.

Läs mer

Forskarworkshop genomförd i Luleå

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 april 2018

En tvådagars forskarworkshop som till stor del ägnades åt att blicka framåt och att utveckla gruppen och dess arbete genomfördes 11-12 april i ett soligt Luleå. 15 forskare ur gruppen deltog och diskuterade frågeställningar såsom; vad kan vi göra för att öka resultatspridningen; vilka nya potentiella projekt ser vi framför oss; vad ska våra blivande ingenjörer kunna kring byggupphandling, var alla viktiga frågor som diskuterades.

Läs mer

Referens­grupps­möte den 31 januari

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 februari 2018

Den 31 januari genomfördes årets referens­grupps­möte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen att göra en halvtidsutvärdering av ProcSIBEs verksamhet.

Läs mer och ta del av dokumentation

Finansiering

Medverkande lärosäten