Nyhet ProcSIBE – SBU möte med externa rådet

Genomförd aktivitet · Publicerat den 16 december 2022

Den 30e november höll ProcSIBE-forskaren Daniella Troje en workshop inom ramen för Sveriges Bygguniversitet (SBU), ett nationellt nätverk som samlar forskare och lärare inom samhällsbyggnadsämnet. Som temagruppsledare för den temagrupp inom SBU som kalls Byggprocess och förvaltning, som behandlar organisations- och ledningsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn, höll Daniella en workshop för SBU:s externa råd. Externa rådet består av representanter från näringslivet, industrin och finansiärer.

Workshopen handlade om temagruppens pågående och framtida arbete kopplat till forskning, utbildning och samverkan. 12 personer deltog på workshopen, och ProcSIBE-forskaren Per-Erik Eriksson var också med och höll en kortare presentation om ProcSIBE och om samverkan med Trafikverket. Workshopen resulterade i en rapport som publiceras inom kort.

Medverkande lärosäten