Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

ProcSIBEs årliga resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 22 oktober

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det femte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 21 oktober.

Läs mer

ProcSIBEs sista referensgruppsmöte genomfört

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 oktober

Den 1 oktober genomförde ProcSIBE ett referensgruppsmöte med fokus på spridning av resultat och avslutningsaktiviteter.

Läs mer

Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari

Den 13 januari genomfördes en gemensam nordisk workshop kring ämnet samverkan i byggprojekt. Detta är ett ytterligare steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna var det gäller upphandlingsforskning inom samhällsbyggande.

Läs mer

Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Genomförd aktivitet · Publicerat den 19 december

Nu finns slutrapport och kortare presentation från forskningsprojekt om konsultupphandling i Trafikverket tillgänglig.

Läs mer

Doktorandkurs – Byggupphandling och interorganisatoriska relationer

Genomförd aktivitet · Publicerat den 9 december

Under hösten genomförs en doktorandkurs inom ProcSIBE med fokus på byggupphandling och interorganisatoriska relationer.

Läs mer

Torsdagsseminarium på KTH – Samverkan i infrastrukturprojekt

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 december

Våra forskare Anna Kadefors och Per Erik Eriksson delade under torsdagen 4/12 med sig av färska forskningsresultat kring Samverkan inom svensk infrastruktur med efterföljande diskussion och mingel.

Läs mer

Årets resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 24 oktober

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 23 oktober. Dagen innehöll både presentationer av nyligt startade projekt men framförallt fokuserades det på resultat från pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Forskarmöte genomfört på Långholmen

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 april

Ett tvådagars forskarmöte genomfördes 27-28 mars på ett soligt Långholmen i Stockholm. Under detta möte diskuterades gruppens arbete framöver men framförallt stod granskning av artiklar på agendan. 9st artikelutkast granskades och diskuterades med avsikt att höja kvaliteten på de akademiska leveranserna.

Läs mer

Workshop om framtidens byggande

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 februari

4-5 februari höll Kiruna Sustainability Center  workshop på temat Hållbart byggande. Temat denna gång var framtidens byggande där Johan Larsson var en av flera intressanta och inspirerande föreläsare från bland annat LTU, RISE och Skellefteå kommun.

Läs mer

Nordisk workshop i Trondheim

Genomförd aktivitet · Publicerat den 12 december

Den 29-30 oktober genomfördes en workshop vilket är nästa steg i det nordiska samarbetet som startade i våras. Intresset var stort och attraherade runt 20 nordiska forskare, denna gång även från Island, Finland och Danmark.

Läs mer

Medverkande lärosäten