Forskningsseminarium kring upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 oktober 2022

KTH anordnade ett forskningsseminarium i hybridform (fysiskt och digitalt) där Lin Engholm Kjerulf (PhD Aalborg Univ.) och Leentje Volker (professor Twente) presenterade sin pågående forskning relaterat till upphandling. Lin forskar om cirkulära anbudsstrategier hos entreprenör, medan Leentje lyfte den aktuella frågan om hur offentliga beställare kan lyckas med innovation, utmaningar och potentiella lösningar. Presentationerna följdes av fina diksussion där både fysiska och digitala åhörare bidrog.

Presentationerna som ni finner nedan är på engelska:

Lin Engholm Kjerulf – Circular tendering strategies in contractor firms

Leentje Volker – WHY IS IT SO HARD TO INNOVATE IN / BY PUBLIC PROCUREMENT? LET’S TALK ABOUT SOLUTIONS!

Medverkande lärosäten