ProcSIBE-forskare gästredaktörer för specialutgåva kring hållbar upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 3 november 2020

Den vetenskapliga tidskriften Sustainability kommer att arrangera en specialutgåva (special issue) inom ämnet hållbar upphandling. För denna utgåva kommer ProcSIBE-forskarna Johan Larsson, Anna Kadefors och Per Erik Eriksson att agera gäst redaktörer (guest editors). Denna utgåva kommer att vara öppen för bidrag fram till slutet på april 2021 och alla artiklar som publiceras kommer att vara tillgängliga för alla (open access). Artiklar kommer att publiceras kontinuerligt då de blir accepterade så förhoppningen är att vi kommer kunna bidraga till ökad kunskap kring hållbar upphandling och lyfta fram, exempelvis hur olika länder har agerat inom denna viktiga pusselbit för att nå hållbar utveckling inom samhällsbyggande.

För att läsa mer om denna specialutgåva finns länk nedan

Sustainability – Procurement for a Sustainable Built Environment

 

Medverkande lärosäten