Licentiatuppsats – Co-Developing Sustainability Requirements

Nyhet · Publicerat den 17 juni 2020

Information om uppsats och försvar:

  • Datum: Den 10 juni 2020
  • Titel på lic.avhandlingen: Co-Developing Sustainability Requirements – Exploring client and municipal perspectives in housing development
  • Diskussionsledare/opponent: Docent Sara Brorström, Handelshögskolan, Göteborgs Universitet
  • Handledare: Tina Karrbom Gustavsson
  • Bitr.handledare: Per-Erik Eriksson, Abukar Warsame

Länk till licentiatuppsats:

Co-Developing Sustainability Requirements – Exploring client and municipal perspectives in housing development

 

 

 

Medverkande lärosäten