Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Torsdagsseminarium på KTH – Samverkan i infrastrukturprojekt

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 december

Våra forskare Anna Kadefors och Per Erik Eriksson delade under torsdagen 4/12 med sig av färska forskningsresultat kring Samverkan inom svensk infrastruktur med efterföljande diskussion och mingel.

Läs mer

Vår doktorand Agnes har fått ny roll på Trafikverket

Nyhet · Publicerat den 12 augusti

Ali Sadeghi (direktör för verksamhetsområde Investering på Trafikverket) såg till att Agnes Lindell fick en roll som passade hennes intresseområden. Hennes uppgift är att öka kunskaperna om de sociala aspekterna i hållbarhetsfrågorna.

Läs mer

Rapport om klimatkrav i internationella anläggningsprojekt

Nyhet · Publicerat den 24 juni

I Impresprojektet har forskare från ProcSIBE samarbetat med WSP och Skanska i en studie av hur klimatkrav ställs vid upphandling av stora anläggningsprojekt i Australien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och USA.

Läs mer

Om samverkan i Byggindustrin

Nyhet · Publicerat den 17 maj

Anna Kadefors och John Thorsson från NCC är intervjuade i Byggindustrins nyhetsbrev Insikt om samverkan i byggandet och vad vi kan förvänta oss av standarden ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Läs båda intervjuerna här

Läs mer

Forskarmöte genomfört på Långholmen

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 april

Ett tvådagars forskarmöte genomfördes 27-28 mars på ett soligt Långholmen i Stockholm. Under detta möte diskuterades gruppens arbete framöver men framförallt stod granskning av artiklar på agendan. 9st artikelutkast granskades och diskuterades med avsikt att höja kvaliteten på de akademiska leveranserna.

Läs mer

Workshop om framtidens byggande

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 februari

4-5 februari höll Kiruna Sustainability Center  workshop på temat Hållbart byggande. Temat denna gång var framtidens byggande där Johan Larsson var en av flera intressanta och inspirerande föreläsare från bland annat LTU, RISE och Skellefteå kommun.

Läs mer

IVA seminarium kring innovationsupphandling

Nyhet · Publicerat den 4 februari

Per Erik Eriksson kommer att medverka vid ett intressant seminarium Innovationsupphandling – hur långt har vi kommit? som anordnas av IVA den 13 februari.

Läs mer

Nordisk workshop i Trondheim

Genomförd aktivitet · Publicerat den 12 december

Den 29-30 oktober genomfördes en workshop vilket är nästa steg i det nordiska samarbetet som startade i våras. Intresset var stort och attraherade runt 20 nordiska forskare, denna gång även från Island, Finland och Danmark.

Läs mer

Deltagande av ProcSIBE forskare vid ARCOM

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 november

I början av september hölls den årliga vetenskapliga ARCOM konferensen som i år gick av stapeln i Belfast. Vid konferensen, som lockar runt 200 deltagare, stod Pernilla Gluch, Chalmers, Anna Kadefors KTH/Chalmers och Leentje Volker, TU Delft värd för ett mycket uppskattat track om ’Procurement for Sustainable Innovation’.

Läs mer

Referensgruppsmöte den 25 oktober 2018

Genomförd aktivitet · Publicerat den 28 oktober

Den 25 oktober genomfördes årets (andra) referensgruppsmöte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen konsultupphandling samt Utvecklingsarbete och lärande inom upphandling.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten