Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

IVA seminarium kring innovationsupphandling

Nyhet · Publicerat den 4 februari

Per Erik Eriksson kommer att medverka vid ett intressant seminarium Innovationsupphandling – hur långt har vi kommit? som anordnas av IVA den 13 februari.

Läs mer

Nordisk workshop i Trondheim

Genomförd aktivitet · Publicerat den 12 december

Den 29-30 oktober genomfördes en workshop vilket är nästa steg i det nordiska samarbetet som startade i våras. Intresset var stort och attraherade runt 20 nordiska forskare, denna gång även från Island, Finland och Danmark.

Läs mer

Deltagande av ProcSIBE forskare vid ARCOM

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 november

I början av september hölls den årliga vetenskapliga ARCOM konferensen som i år gick av stapeln i Belfast. Vid konferensen, som lockar runt 200 deltagare, stod Pernilla Gluch, Chalmers, Anna Kadefors KTH/Chalmers och Leentje Volker, TU Delft värd för ett mycket uppskattat track om ’Procurement for Sustainable Innovation’.

Läs mer

Referensgruppsmöte den 25 oktober 2018

Genomförd aktivitet · Publicerat den 28 oktober

Den 25 oktober genomfördes årets (andra) referensgruppsmöte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen konsultupphandling samt Utvecklingsarbete och lärande inom upphandling.

Läs mer

Klokare upphandling – en antologi från ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 26 oktober

Här är ProcSIBEs egna antologi som samlar kloka ord kring upphandling i tretton bidrag. Det är vår förhoppning att denna antologi ska vara intressant för många: både ge en bred överblick över området och nya perspektiv.

Läs mer

2018 års resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 10 oktober

Årets resultatseminarium mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Dagen innehöll dels presentationer av nya projekt men framförallt resultat av pågående av avslutade projekt.

Läs mer

Artikel om upphandling i Samhällsbyggaren

Nyhet · Publicerat den 7 oktober

Tina Karrbom Gustavsson skriver om upphandling i Samhällsbyggaren och ställer sig frågan om upphandling bara är ett nytt buzzword eller om upphandling går att använda för att utveckla samhället och i så fall hur?

Läs mer

Forskarworkshop genomförd i Lund

Genomförd aktivitet · Publicerat den 5 oktober

En tvådagars forskarworkshop som ägnades åt alltifrån studiebesök på järnvägsprojektet Arlöv-Lund till att diskutera juridiska frågor med Henrik Norinder genomfördes 25-26 september. De flesta från våran nu 21 personer starka forskargruppen deltog i forskarmötet.

Läs mer

Nya doktorander

Nyhet · Publicerat den 31 augusti

ProcSIBE förstärker under augusti månad gruppen med två nya doktorander (Emilia och Andreas) som kommer att utföra sina projekt med finansiering från Trafikverket respektive Formas och partnerföretagen i Centrum för Byggeffektivitet.

Läs mer

Föredrag Samhällsbyggnadsdagarna

Nyhet · Publicerat den 28 augusti

Tina Karrbom och Anna Kadefors kommer att hålla ett intressant föredrag unde Samhällsbyggnadsdagarna under ämnet Talar du inköpingska eller projektledningska? Reflektioner från ProcSIBE.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten