Licentiatseminarium 23 maj KTH (och zoom)

Nyhet · Publicerat den 4 maj 2022

Uppsatsen som ligger till grund för detta licentiatseminarium fokuserar på upphandling av tekniska konsulttjänster. De tidiga skedena i ett byggprojekt, så som planläggning och projektering, anses viktiga för ett lyckat projekt. I jämförelse med produktionsskedet kännetecknas både planläggning och projektering av stora osäkerheter och därmed behov av anpassningsbara upphandlingsstrategier. Därför är det viktigt för beställaren att beakta graden av osäkerhet i valet av upphandlingsstrategi, samt att strategin innehåller incitament för konsulterna att vara anpassningsbara. Tre modeller har utvecklats med syfte att användas av både teoretiker och praktiker. Två fallstudier bestående av intervjuer och observationer har använts för att illustrera de tre modellerna i en verklig kontext. Genom att kombinera uppdragets karaktär, styrningstyper och effekter på anpassningsbarhet illustrerar denna uppsats betydelsen av att fokusera på helheten. En av slutsatserna är att social styrning (samverkan) är mest lämplig när konsultuppdrag med stora osäkerheter upphandlas.

Licentiatseminarium

Tid: 23 maj 2022, kl. 13.00

Plats: Bora Bora, Teknikringen 10B, Campus, Videolänk (zoom)

Licentiand: Klara Granheimer , Ledning och organisering i byggande och förvaltning, Trafikverket

Granskare: Professor Göran Lindahl, Chalmers tekniska högskola

Huvudhandledare: Professor Tina Karrbom Gustavsson, Ledning och organisering i byggande och förvaltning; Professor Per-Erik Eriksson, Luleå tekniska universitet

 

Länk till uppsatsen finner du nedan:

Public procurement of engineering services : Task characteristics, control modes and effects on adaptability

Medverkande lärosäten