ProcSIBE representation vid Trafikverkets FOI-dag

Nyhet · Publicerat den 22 april 2022

Den 22 april genomförde Trafikverket och deras Planeraportfölj  årets FOI-dag med tema ”Stärkt samverkan i samhällsutvecklingen – ett större vi”. Under dagen presenterades olika FOI-projekt där Per Erik Eriksson representerade ProcSIBE och studien ”Bedömning och analys av innovationsbehov och innovationsstrategier”.  Utöver Per Erik så deltog flera ProcSIBE forskare som åhörare under denna innehållsrika dag. Trafikverket har en komplex planeringskontext med många involverade aktörer, vilket gör att de behöver hitta former, ytor och synergier tillsammans utifrån ett helhetsperspektiv för att skapa förutsättningar att nå en hållbar samhällsutveckling.

Detta är tredje året som denna FOI-dag genomförs. Syftet är att tillsammans diskutera utmaningar och skapa värdenätverk mellan aktörer och forskare, vilka kan leda till nya inspel av revideringar av FOI-planen och spännande forskningsansökningar.

Medverkande lärosäten