Disputation 17/6 – Anna-Therése Järvenpää (LTU)

Nyhet · Publicerat den 30 maj 2022

Titel: How to promote innovation from an organizational control perspective – A case study of a public infrastructure client

Tid: Fr 2022-06-17 kl 09.30

Plats: A109, Luleå tekniska universitet

Videolänk: Zoom-länk

Password: 759205

Språk: Engelska

Ämnesområde: Byggproduktion & teknik

Respondent: Anna-Therése Järvenpää

Handledare: Professor Per Erik Eriksson (LTU, KTH), Professor Tina Karrbom Gustavsson (KTH), Johan Larsson (LTU)

Länk till avhandling: How to promote innovation from an organizational control perspective – A case study of a public infrastructure client

Sammanfattning: En beställare i infrastruktursektorn kan ha varierande roller och ansvar som går utöver den egna organisationen, detta kan exempelvis vara att stimulera och supportera innovation. Ett infrastrukturprojekt är sällan standardiserad, vilket ger att beställaren behöver upphandla varje enskilt kontrakt utifrån gällande komplexitet och osäkerhet för just det kontraktet. För att försäkra sig om att entreprenören uppfyller beställarens krav kan beställaren använda sig av olika typer av styrning. En beställare som upphandlar alla kontrakt externt för byggande behöver således också upphandla innovationer från entreprenörssidan. Detta ger att en offentlig beställare behöver ha strategier för att både stimulera innovation hos entreprenörerna och samtidigt se till att entreprenörerna levererar enligt krav. Kravet på ökad  innovationsgrad i anläggningsbranschen måste hanteras samtidigt som beställaren styr mot övriga krav. Det övergripande syftet med denna uppsats är att undersöka relationen mellan organisatorisk styrning och stimulering av innovation hos en offentlig beställare i infrastruktursektorn. Mer specifikt är syftet att undersöka hur en offentlig beställare kan stimulera innovation hos entreprenörerna från ett organisatoriskt styrningsperspektiv.

Låter detta mer och vill veta mer så ta dig tid att deltaga under disputationen eller ladda hem avhandlingen som du finner i länk ovan.

Medverkande lärosäten