Sex frukostwebinarier om upphandling i samhällsbyggandet

Nyhet · Publicerat den 22 april 2021

ProcSIBE startades 2014 och går nu över från forskningsprojekt till nätverk. Ett vanligt år hade vi berättat om våra resultat vid fysiska seminarier, men nu kör vi istället en serie frukostwebinarier med teman som speglar vår breda verksamhet. Varje onsdag morgon med början den 28 april livesänder vi korta föredrag av våra forskare via zoom. Tiden är 8.15 till som längst 8.55. Vi vänder oss i första hand till beslutsfattare i näringsliv och samhälle, men självklart även till andra forskare. Det blir även tillfälle till frågor och diskussion.

Zoomlänk finns nedan under respektive webinar. Ingen föranmälan krävs.

Följande webinarier ingår i serien är:

28 april – Offentlig upphandling som medel för att nå politiska mål
Medverkande: Mikael Granberg, Andreas Öjehag-Petterson

     

5 maj – Att upphandla samverkan i Trafikverkets konsult- och entreprenadkontrakt – Möjligheter, svårigheter och vägen framåt för anläggningssektorns största beställare
Medverkande: Per-Erik Eriksson, Johan Larsson, Lilly Rosander

       

12 maj – Sysselsättningskrav i praktiken – roller, relationer och utmaningar
Medverkande: Daniella Troje

19 maj – Upphandling för innovativ och hållbar stadsutveckling – exempel från Norra Djurgårdsstaden
Medverkande: Tina Karrbom Gustavsson, Susanna Hedborg Bengtsson

Zoomlänk

   

26 maj – UppLev – ett verktyg för avtalsuppföljning, men kan det ge mervärde i upphandlingar?
Medveraknde: Henrik Norinder, Stefan Olander

Zoomlänk

     

2 juni – Reflektioner kring ProcSIBEs samarbete, mål och resultat
Medverkande: Anna Kadefors, Johan Larsson, Per-Erik Eriksson

Zoomlänk

       

Medverkande lärosäten