Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Ny artikel kring påverkan av upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan

Nyhet · Publicerat den 31 augusti

Projektet har studerat klimatkrav i ledande projekt i fem länder och intervjuat centrala personer om bakgrund, strategier och erfarenheter.

Läs mer

Licentiatuppsats – Co-Developing Sustainability Requirements

Nyhet · Publicerat den 17 juni

Vår doktorand Melissa Candel har fullgjort sin licentiatexamen med syfte att undersöka hur kommunala hållbarhetskrav påverkar bostadsutvecklare när de planerar och utformar sina projekt.

Läs mer

Vår projektledare hälsar alla glad sommar med att reflektera kring ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 4 juni

Nu är ProcSIBE inne på sin sista sommar som forskningsprojekt men verksamheten är i full gång och resultatmässigt är det verkligen nu det händer. Här reflekterar jag som projektledare över vad vi åstadkommit, var vi står nu och vad som händer framöver.

Läs mer

Ny rapport om samarbetsinriktad upphandling av infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 3 juni

ProcSIBE forskare har publicerat en rapport som jämför samverkansinriktad upphandling mellan Sverige och Nederländerna inom infrastruktur. Rapporten är framtagen för International Transport Forum inom OECD.

Läs mer

Licentiatuppsats – Managing Change for Increased Innovation in the Infrastructure Sector

Nyhet · Publicerat den 2 juni

Vår doktorand Anna-Therése Järvenpää har fullgjort sin licentiatexamen som inriktar till på uppföljning av Trafikverkets totalentreprenader.

Läs mer

2019 har varit ett vetenskapligt produktivt år för ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 24 mars

Effekterna av ProcSIBE har under 2019 tagit fart ordentligt vilket syns på antalet publicerade vetenskapliga artiklar.

Läs mer

Licentiatuppsats – Social requirements in public civil engineering contracts

Nyhet · Publicerat den 4 februari

Vår doktorand Agnes Lindell har fullgjort sin licentiatexamen som inriktar till på sociala krav inom Trafikverkets kontrakt.

Läs mer

Anna Kadefors – Om behovet av nordiskt forskningssamarbete

Nyhet · Publicerat den 31 januari

Nyligen träffades en nordisk grupp forskare för att diskutera utvecklingen när det gäller samverkan i byggandet. Läs Anna Kadefors kloka ord om detta forskningssamarbete.

Läs mer

Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari

Den 13 januari genomfördes en gemensam nordisk workshop kring ämnet samverkan i byggprojekt. Detta är ett ytterligare steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna var det gäller upphandlingsforskning inom samhällsbyggande.

Läs mer

Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Genomförd aktivitet · Publicerat den 19 december

Nu finns slutrapport och kortare presentation från forskningsprojekt om konsultupphandling i Trafikverket tillgänglig.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten