ProcSIBE-forskare engagerade i stort beställarnätverk

Nyhet · Publicerat den 17 oktober 2022

NETLIPSE är ett nätverk av stora infrastrukturbeställare i EU med syftet att dela kunskap och erfarenheter kring ledning av stora projekt. Den 10-11 oktober träffades nätverket i Stockholm. Värd denna gång var Nya tunnelbanan i Stockholm och vi gjorde även ett studiebesök på Slussenprojektet. Vi fick ta del av många intressanta presentationer, där Per Erik Eriksson från LTU/KTH ledde en workshop om innovation och Anna af Hällström från Chalmers ledde en om samverkan i infrastrukturprojekt. Se www.netlipse.eu för mer information och dokumentation från alla nätverksmöten.

Medverkande lärosäten