Nordisk jämförelse av samverkan i byggandet

Nyhet · Publicerat den 8 september 2022

Inom ramen för ProcSIBEs nordiska nätverk har en grupp forskare tagit fram en jämförelse av utvecklingen inom samverkansinriktade upphandlingsformer från 1990-talet till idag i Danmark, Sverige, Finland och Norge. Anna Kadefors presenterade ett preliminärt paper på konferensen Nordisk Företagsekonomisk Forskning (NFF) i Örebro i augusti. Resultaten presenterades även på Byggherrarnas nätverk för affärsrelationer i samverkan i Göteborg den 25 augusti samt på Nordiskt Vägforum i Stockholm den 6 september. Resultaten har ännu inte publicerats men en presentation kan laddas ned via länk nedan.

 

Nordiskt vägforum 6 sept 2022

Medverkande lärosäten