ProcSIBE-forskare deltagande vid Concept symposium

Nyhet · Publicerat den 17 oktober 2022

Concept är ett forskningsprogram som har initierats av det norska finansdepartementet och som kopplar till deras kvalitetssäkringsregim för stora offentliga project. Vartannat år organiseras ett Concept International Symposium on Project Governance av Norge teknisk-naturvitenskaplige universitet NTNU. I år var Anna Kadefors inbjuden för att presentera ProcSIBEs forskning i samverkan med näringsliv/samhälle. Concept-programmet själv är ett utmärkt exempel på sådan samverkan

För att läsa mer om Concept, se följande länk: Concept Research Programme – NTNU

Presentation som gavs av Anna Kadefors presentation kan ses i följande länk: Concept Kadefors 2022

Medverkande lärosäten