Ny innovationsguide för byggherrar

Nyhet · Publicerat den 8 september 2022

Forskare vid Chalmers och KTH har tillsammans med konsultföretaget FOG och med stöd av Vinnova tagit fram en vägledning för hur byggherrar kan arbeta mer effektivt med att driva innovation i byggandet. Upphandling och samverkan med leverantörer och andra parter är viktiga element. Guiden hittar du i nedan länk:

Guiden – Byggherredriven innovation

Medverkande lärosäten