Disputation 3/6 – Susanna Hedborg (KTH)

Nyhet · Publicerat den 24 maj 2022

Titel: ”It’s in the between” – Inter-Project Organising in Project Ecologies

Tid: Fr 2022-06-03 kl 10.00

Plats: F3, Lindstedtsvägen 26 & 28, Stockholm

Videolänk: Zoom-länk

Språk: Engelska

Ämnesområde: Företagsekonomi

Respondent: Susanna Hedborg , Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Opponent: Professor Jonas Söderlund, Linköpings Universitet

Handledare: Professor Tina Karrbom Gustavsson, Ledning och organisering i byggande och förvaltning

Länk till avhandling: ”It’s in the between” – Inter-Project Organising in Project Ecologies

Sammanfattning: I avhandlingen används byggprojekt som exempel på projektekologi, detta för att kunna studera praktiker mellan projekt. Många spatiala beroenden uppkommer mellan parallella och sekventiella byggprojekt, när det utförs inom ett begränsat område. Byggherrarnas agerande mellan projekt inom ett stadsutvecklingsområde har studerats genom intervjuer, mötesobservationer och dokumentstudier och det teoretiska fältet routine dynamics har använts som det huvudsakliga analytiska ramverket. Utifrån det har rutiner som uppkommer mellan projekt studerats för att skapa förståelse för praktiker mellan projekt (inter-projekt) och hur beroenden utvecklas till relationer genom gemensamt agerande. Resultaten visar att byggherrarna som påbörjar projekt i ett stadsutvecklingsområde måste förstå beroenden både inom och mellanprojekt. Då projektekologier pågår utan formellt ledarskap så måstebyggherrarna gemensamt agera för att hantera spatiala beroenden mellansina projekt.

Låter detta mer och vill veta mer så ta dig tid att deltaga under disputationen eller ladda hem avhandlingen som du finner i länk ovan.

Medverkande lärosäten