ProcSIBE-forskare lyfter fram projektkvalitet i byggherretidning

Nyhet · Publicerat den 29 mars 2021

Per Erik, Anna Kadefors och Johan Larsson vhar alla medverkat i en byggherretidning med fokus på projektkvalitet. Totalt 26 500 ex har distribuerats som bilaga till Byggvärlden utgåva.

– Vår förhoppning är att denna tidning ska stimulera debatten om behovet av att lyfta projektkvaliteten i byggsektorn, säger Johan Larsson, universitetslektor vid Luleå tekniska universitet.

Nedan kan du ta del av tematidningen som öppnar dörren till bättre byggprojekt. Här får du inspiration och råd som hjälper dig höja projektkvalitén med hjälp av mätningar och nyckeltal.

https://www.virtualmagnet.eu/pub/128/PQi-tabloid_tryck/

Denna tidning syftar till att både lyfta projektkvalitet på agendan och ett led i att marknadsföra det nya kvalitetsmätningsverktyget PQi som forskarna har varit med att utveckla. Denna standardiserade kvalitetsmätning som är ett viktigt inslag i tidningen har för avsikt att hjälpa alltifrån enskilda projekt i sitt förbättringsarbete till att skapa jämförbara branschdata för kunskapsspridning och branschutveckling.

Medverkande lärosäten