Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Genomförd aktivitet · Publicerat den 19 december 2019

Nu har vi färdigställt slutrapporten från vårt forskningsprojekt om konsultupphandling i Trafikverket. Genom en enkätstudie av 102 konsultkontrakt och intervjuer i 10 kontrakt, där både projektledare och uppdragsledare har varit respondenter, har vi bidragit till kunskapsutveckling om upphandling av tekniska konsulttjänster inom samhällsbyggnadssektorn. Tack alla ni som varit delaktiga i forskningsprojektet och delat med er av er kunskap och erfarenhet!

Nedan finner ni både slutrapport samt en kortare presentation av studie och relevanta resultat:

Slutrapport – Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Summerande presentation – Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Medverkande lärosäten