Ny rapport om samarbetsinriktad upphandling av infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 3 juni 2020

Denna rapport undersöker hur olika typer av upphandlingsstrategier kan förbättra samarbetet mellan projektpartnerna i infrastrukturprojekt. Samarbetsavtal är en möjlig metod för att hantera osäkerhet i infrastrukturprojekt men det är allmänt känt att detta är oförenliga med privat finansiering (PPP). Rapporten bygger på samlade erfarenheter från Sverige och Nederländerna och är en del av en rapportserie med 19 rapporter, och en syntesrapport. Dessa rapporter är framtagna av en arbetsgruppen inom International Transport Forum (ITF) som fokuserar på privatinvestering inom infrastruktur.

Länk till rapport:

Collaborative Infrastructure Procurement in Sweden and the Netherlands

Länk till ITF hemsida där alla rapporter kan hämtas

https://www.itf-oecd.org/collaborative-infrastructure-procurement-sweden-netherlands

Medverkande lärosäten