2019 har varit ett vetenskapligt produktivt år för ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 24 mars 2020

Under 2019 och början på 2020 har effekterna av ProcSIBEs  forskning börjat ta fart även i form av vetenskapliga publikationer. Vetenskapliga publikationer tar tid att genomföra då man i de flesta fall först behöver samla in data (ex. intervjuer, enkäter) inom forskningsprojekt, analysera denna samt därefter skriva texter som ska genomgå långa granskningsprocesser innan dessa texter kan accepteras och senare publiceras i form av en artikel i tidskrift alternativt proceedings för en konferens. Resultatet av våran gemensamma forskning har under 2019 och början på 2020 renderat i 10st konferensartiklar samt 8 vetenskapliga tidskriftsartiklar. Alla dessa finns på vår hemsida under publikationer tillsammans med allt annat som vi producerat såsom ett antal rapporter.

Medverkande lärosäten