Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Ny rapport om samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 20 november 2020

Rapporten sammanfattar preliminära resultat av en studie av de sju första projekten inom Trafikverket som har använt den nya kontraktsmodellen Tidig Entreprenörsmedverkan (TEM), ofta kallad Early Contractor Involvement.

Läs mer

ProcSIBE-forskare gästredaktörer för specialutgåva kring hållbar upphandling

Genomförd aktivitet · Publicerat den 3 november 2020

Den vetenskapliga tidskriften Sustainability kommer att arrangera en specialutgåva (special issue) inom ämnet hållbar upphandling.

Läs mer

ProcSIBEs årliga resultatseminarium tillsammans med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 22 oktober 2020

ProcSIBEs årliga resultatseminarium (det femte i följden) tillsammans med Trafikverket hölls den 21 oktober.

Läs mer

ProcSIBE-forskare med i forskningsantologi ”Sund konkurrens”

Nyhet · Publicerat den 7 oktober 2020

Nu har Byggföretagens forskningsantologi ”Sund konkurrens” kommit ut och hela tre bidrag är skrivna av ProcSIBE forskare.

Läs mer

ProcSIBEs sista referensgruppsmöte genomfört

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 oktober 2020

Den 1 oktober genomförde ProcSIBE ett referensgruppsmöte med fokus på spridning av resultat och avslutningsaktiviteter.

Läs mer

ProcSIBE forskare har erhållit pris på internationell konferens

Nyhet · Publicerat den 23 september 2020

Vår duktiga forskare Daniella har tagit hem fint pris för sin artikel hon presenterade på den internationella konferensen ARCOM.

Läs mer

Ny artikel kring påverkan av upphandlingskrav för minskad klimatpåverkan

Nyhet · Publicerat den 31 augusti 2020

Projektet har studerat klimatkrav i ledande projekt i fem länder och intervjuat centrala personer om bakgrund, strategier och erfarenheter.

Läs mer

Licentiatuppsats – Co-Developing Sustainability Requirements

Nyhet · Publicerat den 17 juni 2020

Vår doktorand Melissa Candel har fullgjort sin licentiatexamen med syfte att undersöka hur kommunala hållbarhetskrav påverkar bostadsutvecklare när de planerar och utformar sina projekt.

Läs mer

Vår projektledare hälsar alla glad sommar med att reflektera kring ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 4 juni 2020

Nu är ProcSIBE inne på sin sista sommar som forskningsprojekt men verksamheten är i full gång och resultatmässigt är det verkligen nu det händer. Här reflekterar jag som projektledare över vad vi åstadkommit, var vi står nu och vad som händer framöver.

Läs mer

Ny rapport om samarbetsinriktad upphandling av infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 3 juni 2020

ProcSIBE forskare har publicerat en rapport som jämför samverkansinriktad upphandling mellan Sverige och Nederländerna inom infrastruktur. Rapporten är framtagen för International Transport Forum inom OECD.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten