Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Nya doktorander

Nyhet · Publicerat den 31 augusti 2018

ProcSIBE förstärker under augusti månad gruppen med två nya doktorander (Emilia och Andreas) som kommer att utföra sina projekt med finansiering från Trafikverket respektive Formas och partnerföretagen i Centrum för Byggeffektivitet.

Läs mer

Föredrag Samhällsbyggnadsdagarna

Nyhet · Publicerat den 28 augusti 2018

Tina Karrbom och Anna Kadefors kommer att hålla ett intressant föredrag unde Samhällsbyggnadsdagarna under ämnet Talar du inköpingska eller projektledningska? Reflektioner från ProcSIBE.

Läs mer

Nordiskt samarbete inom byggupphandlings-forskning

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 maj 2018

I förra veckan togs ett första steg till ett nordiskt samarbete när ProcSIBE fick besök av ledande forskare vid NTNU i Trondheim. På bilden ser vi Tina Karrbom-Gustavsson (KTH), Ole-Jonny Klakegg (NTNU), Per-Erik Eriksson (LTU/KTH), Nils Olsson och Ola Laedre (NTNU) samt Anna Kadefors (KTH/Chalmers).

Läs mer

Inlägg om upphandling på samhällsbyggarbloggen

Nyhet · Publicerat den 24 maj 2018

Hur organiseras upphandling bäst? – Tänk dig ett byggprojekt. Det är en komplex uppgift som ska genomföras under en begränsad tid och med en begränsad budget. De som ska genomföra projektet kommer från olika organisationer och de har olika professioner, erfarenheter och intressen. Vem eller vilka har bäst förutsättningar att utveckla den bästa upphandlingsstrategin?

Samhällsbyggarbloggen

Licentiatseminarium den 29 maj

Nyhet · Publicerat den 18 maj 2018

Susanna Hedborg Bengtsson forskar om Upphandling för hållbart stadsbyggande. Hon började i augusti 2016 och samarbetar med Stockholms stad kring Norra Djurgårdsstaden och hennes fokus är byggherresamverkan och interorganisatorisk innovation.

Läs mer

Forskarworkshop genomförd i Luleå

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 april 2018

En tvådagars forskarworkshop som till stor del ägnades åt att blicka framåt och att utveckla gruppen och dess arbete genomfördes 11-12 april i ett soligt Luleå. 15 forskare ur gruppen deltog och diskuterade frågeställningar såsom; vad kan vi göra för att öka resultatspridningen; vilka nya potentiella projekt ser vi framför oss; vad ska våra blivande ingenjörer kunna kring byggupphandling, var alla viktiga frågor som diskuterades.

Läs mer

Referens­grupps­möte den 31 januari

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 februari 2018

Den 31 januari genomfördes årets referens­grupps­möte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen att göra en halvtidsutvärdering av ProcSIBEs verksamhet.

Läs mer och ta del av dokumentation

ProcSIBE i KTH Magazine

Nyhet · Publicerat den 30 januari 2018

Anna Kadefors intervjuas i senaste numret av KTH magazine. Reportern fokuserade mycket på Nya Karolinska, men Anna lyckades få in en del om ProcSIBE och även propagera för behovet av samordning på den offentliga beställarsidan för att driva kunskapsutveckling inom byggupphandling.

Läs intervjun på KTH Magazines hemsida

2017 års workshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 26 oktober 2017

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat.

Läs mer

Upp­handlings­seminarium tillsammans med CMB

Genomförd aktivitet · Publicerat den 25 oktober 2017

”Upphandling för innovation och hållbarhet” var temat för ProcSIBE:s och CMB:s halvdagsseminarium den 10 oktober. Seminariet lockade 90 deltagare – fullsatt – och utgjorde även en avslutning för CMB:s Upphandlingsgrupp.

Läs mer på CMB:s hemsida

Finansiering

Medverkande lärosäten