Ny rapport om samverkan i Trafikverkets driftskontrakt

Nyhet · Publicerat den 19 oktober 2023

En grupp forskare följer upp implementeringen av samverkansmodeller i Trafikverkets baskontrakt för väg- och järnvägsunderhåll. Det handlar om tvåfaskontrakt enligt Trafikverkets modell Tidig EntreprenörsMedverkan (TEM).  Nu finns en rapport som beskriver samarbete och lärprocesser i Fas 1 i två vägkontrakt och ett järnvägskontrakt. Viktiga slutsatser är att kontrakten behöver hantera många frågor kring självkostnadsbaserade ersättningsformer som borde lösas på branschnivå, att den största innovationspotentialen i driftskontrakt ligger i produktionsskedet (Fas 2) och att det är viktigt att Trafikverket klargör sina långsiktiga intentioner när det gäller att utveckla samverkanskontrakt för att entreprenörerna ska kunna anpassa sig. Hela rapporten kan du ta del av i nedan länk eller via publikationer där du även finner andra tidigare rapporter publicerade inom ProcSIBE.

Rapport Samverkan Hög inom väg- och järnvägsunderhåll – uppföljning av tidiga skeden i tre pilotkontrakt

 

Medverkande lärosäten