Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Licentiatuppsats – Managing Change for Increased Innovation in the Infrastructure Sector

Nyhet · Publicerat den 2 juni 2020

Vår doktorand Anna-Therése Järvenpää har fullgjort sin licentiatexamen som inriktar till på uppföljning av Trafikverkets totalentreprenader.

Läs mer

2019 har varit ett vetenskapligt produktivt år för ProcSIBE

Nyhet · Publicerat den 24 mars 2020

Effekterna av ProcSIBE har under 2019 tagit fart ordentligt vilket syns på antalet publicerade vetenskapliga artiklar.

Läs mer

Licentiatuppsats – Social requirements in public civil engineering contracts

Nyhet · Publicerat den 4 februari 2020

Vår doktorand Agnes Lindell har fullgjort sin licentiatexamen som inriktar till på sociala krav inom Trafikverkets kontrakt.

Läs mer

Anna Kadefors – Om behovet av nordiskt forskningssamarbete

Nyhet · Publicerat den 31 januari 2020

Nyligen träffades en nordisk grupp forskare för att diskutera utvecklingen när det gäller samverkan i byggandet. Läs Anna Kadefors kloka ord om detta forskningssamarbete.

Läs mer

Nordisk workshop i Stockholm

Genomförd aktivitet · Publicerat den 20 januari 2020

Den 13 januari genomfördes en gemensam nordisk workshop kring ämnet samverkan i byggprojekt. Detta är ett ytterligare steg i att stärka samarbetet mellan de nordiska länderna var det gäller upphandlingsforskning inom samhällsbyggande.

Läs mer

Konsultupphandling i Trafikverket inom kategori planering och projektering

Genomförd aktivitet · Publicerat den 19 december 2019

Nu finns slutrapport och kortare presentation från forskningsprojekt om konsultupphandling i Trafikverket tillgänglig.

Läs mer

Doktorandkurs – Byggupphandling och interorganisatoriska relationer

Genomförd aktivitet · Publicerat den 9 december 2019

Under hösten genomförs en doktorandkurs inom ProcSIBE med fokus på byggupphandling och interorganisatoriska relationer.

Läs mer

Torsdagsseminarium på KTH – Samverkan i infrastrukturprojekt

Genomförd aktivitet · Publicerat den 6 december 2019

Våra forskare Anna Kadefors och Per Erik Eriksson delade under torsdagen 4/12 med sig av färska forskningsresultat kring Samverkan inom svensk infrastruktur med efterföljande diskussion och mingel.

Läs mer

Årets resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 24 oktober 2019

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 23 oktober. Dagen innehöll både presentationer av nyligt startade projekt men framförallt fokuserades det på resultat från pågående och avslutade projekt.

Läs mer

Vår doktorand Agnes har fått ny roll på Trafikverket

Nyhet · Publicerat den 12 augusti 2019

Ali Sadeghi (direktör för verksamhetsområde Investering på Trafikverket) såg till att Agnes Lindell fick en roll som passade hennes intresseområden. Hennes uppgift är att öka kunskaperna om de sociala aspekterna i hållbarhetsfrågorna.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten