Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

2017 års workshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 26 oktober 2017

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat.

Läs mer

Upp­handlings­seminarium tillsammans med CMB

Genomförd aktivitet · Publicerat den 25 oktober 2017

”Upphandling för innovation och hållbarhet” var temat för ProcSIBE:s och CMB:s halvdagsseminarium den 10 oktober. Seminariet lockade 90 deltagare – fullsatt – och utgjorde även en avslutning för CMB:s Upphandlingsgrupp.

Läs mer på CMB:s hemsida

Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Nyhet · Publicerat den 26 september 2017

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Ny standard för samverkan lanseras

Nyhet · Publicerat den 15 augusti 2017

I september lanseras den nya ISO-standarden 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Anna Kadefors från ProcSIBE har deltagit som expert.

Läs mer

Finansiering

Medverkande lärosäten