Årets resultatseminarium med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 24 oktober 2019

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 23 oktober. Dagen innehöll både presentationer av nyligt startade projekt men framförallt fokuserades det på resultat från pågående och avslutade projekt. Projekten (16 stycken) som presenterades och diskuterades under dagen innehöll varierande ämnen, alltifrån upphandling av tekniska konsulter till hur sociala krav ska beaktas inom investeringsprojekt. För att öka implementeringsmöjligheterna av resultaten presenterade forskare från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa rekommendationer bidrog till de givande och livliga diskussionerna som pågick under hela dagen. Workshopen lockade över 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och Trafikverket. Två teman som genomsyrade diskussionerna under dagen var samverkan/samarbete och innovation. Nedan finner ni en agenda samt presentationerna från dagen.

Agenda och presentationer

Medverkande lärosäten