Rapport om klimatkrav i internationella anläggningsprojekt

Nyhet · Publicerat den 24 juni 2019

I Impresprojektet har forskare från ProcSIBE samarbetat med WSP och Skanska i en studie av hur klimatkrav ställs vid upphandling av stora anläggningsprojekt i Australien, Nederländerna, Storbritannien, Sverige och USA. Nu finns en slutrapport från projektet som också behandlar implementeringserfarenheter, policykontext och utveckling över tid i respektive land. Slutsatser? Att upphandlingskrav bygger på utveckling i samspel mellan stora, kompetenta beställare och deras leverantörsmarknad under längre tid. Funktionella krav i projekt uppfattas som innovationsfrämjande men kräver i praktiken mycket räknearbete och leder inte självklart till de mest effektiva insatserna. För att nå snabba resultat behövs långsiktiga strategier med kombinationer av krav som utvecklas över tid. Specifika krav på material, teknik, arbetssätt och kompetens kan ofta behövas. Eftersom många processer och aktörer i ett byggprojekt påverkas är det också viktigt med utbildning, hjälpmedel och coachning. Samverkansbaserade upphandlingsstrategier och långsiktiga relationer har störst potential.

Projektet har finansierats av Construction Climate Challenge, Formas via ProcSIBE och Mistra Carbon Exit.

Fullständig slutrapport hittar du här

Executive Summary hittar du här

Medverkande lärosäten