Forskarmöte genomfört på Långholmen

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 april 2019

Ett tvådagars forskarmöte genomfördes 27-28 mars på ett soligt Långholmen i Stockholm. Under detta möte diskuterades gruppens arbete framöver men framförallt stod granskning av artiklar på agendan. Nio stycken artikelutkast granskades och diskuterades med avsikt att höja kvaliteten på de akademiska leveranserna från gruppen. Flera av de presenterade artiklarna ska presenteras på hösten ARCOM konferens i Leeds.

ProcSIBE planerar att genomföra en doktorandkurs kring upphandling och andra relevanta ämnen under hösten så planering av detta fanns också som en viktigt punkt på agendan. Utöver granskning och doktorandkurs så presenterades två nya idéer på forskningsprojekt samt fördes mer informella diskussioner kring olika pågående forskningsprojekt.

 

Medverkande lärosäten