Doktorandkurs – Byggupphandling och interorganisatoriska relationer

Genomförd aktivitet · Publicerat den 9 december 2019

Under hösten genomförs en doktorandkurs inom ProcSIBE med fokus på byggupphandling och interorganisatoriska relationer. Kursen har som syfte att dels ge en ingång till viktiga forskningsinriktningar som rör byggupphandling, dels baskunskaper i byggupphandling och offentlig upphandling.

Kursen består dels av tre kurstillfällen där doktoranderna förväntas deltaga aktivt under diskussioner, samt en skriftlig examinationsuppgift där doktoranderna väljer att fördjupar sig i ett av kursen behandlade ämnen.

Deltagarna inom kursen är alla forskarstuderande inom projekt som är knutna till ProcSIBE eller med liknande inriktning inom byggprojekt. Examinator för kursen är Anna Kadefors, men ett flertal av ProcSIBEs seniora forskare är involverade under de olika kurstillfällena.

Medverkande lärosäten