Om samverkan i Byggindustrin

Nyhet · Publicerat den 17 maj 2019

Anna Kadefors och John Thorsson från NCC är intervjuade i Byggindustrins nyhetsbrev Insikt om samverkan i byggandet och vad vi kan förvänta oss av standarden ISO 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Läs båda intervjuerna här:

Byggindustrin ISO 44001 maj 2019

Medverkande lärosäten