Nyheter och genomförda aktiviteter

Här kan du ta del av nyheter och dokumentation från ProcSIBE:s genomförda aktiviteter.

Referens­grupps­möte den 31 januari

Genomförd aktivitet · Publicerat den 7 februari

Den 31 januari genomfördes årets referens­grupps­möte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen att göra en halvtidsutvärdering av ProcSIBEs verksamhet.

Läs mer och ta del av dokumentation

ProcSIBE i KTH Magazine

Nyhet · Publicerat den 30 januari

Anna Kadefors intervjuas i senaste numret av KTH magazine. Reportern fokuserade mycket på Nya Karolinska, men Anna lyckades få in en del om ProcSIBE och även propagera för behovet av samordning på den offentliga beställarsidan för att driva kunskapsutveckling inom byggupphandling.

Läs intervjun på KTH Magazines hemsida

2017 års workshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 26 oktober

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat.

Läs mer

Upp­handlings­seminarium tillsammans med CMB

Genomförd aktivitet · Publicerat den 25 oktober

”Upphandling för innovation och hållbarhet” var temat för ProcSIBE:s och CMB:s halvdagsseminarium den 10 oktober. Seminariet lockade 90 deltagare – fullsatt – och utgjorde även en avslutning för CMB:s Upphandlingsgrupp.

Läs mer på CMB:s hemsida

Ny rapport om Trafikverkets inköpsutveckling

Nyhet · Publicerat den 26 september

Trafikverket har i ett regeringsuppdrag gjort en grundlig genomlysning av hela sin inköpsverksamhet. Även samarbetet med ProcSIBE tas upp. Tanken är att myndigheter och kommuner ska kunna använda rapporten som en handbok i upphandling.

Läs mer på Trafikverkets hemsida

Ny standard för samverkan lanseras

Nyhet · Publicerat den 15 augusti

I september lanseras den nya ISO-standarden 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Anna Kadefors från ProcSIBE har deltagit som expert.

Läs mer

Medverkande lärosäten