2017 års workshop med Trafikverket

Genomförd aktivitet · Publicerat den 26 oktober 2017

Årets workshop mellan ProcSIBE och Trafikverket hölls den 9 oktober. Temat var resultat där ett stort antal projekt (16 stycken), både pågående och avslutade, presenterade sina resultat. För att öka implementeringsmöjligheterna av resultaten presenterade forskare från ett flertal projekt handfasta rekommendationer till Trafikverket. Dessa rekommendationer bidrog till givande och livliga diskussioner under hela dagen. Workshopen lockade närmare 30 deltagare med en relativt jämn fördelning mellan forskare och industri.

 

Medverkande lärosäten