Ny standard för samverkan lanseras

Nyhet · Publicerat den 15 augusti 2017

I september lanseras den nya ISO-standarden 44001 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Den bygger på en tidigare brittiskt standard och även om standarden är generell så har den svenska kommittén enbart engagerat företag och organisationer från byggsektorn, som alla har sett ett behov av att definiera och systematisera kunskapen om hur man driver samverkan mellan organisationer.

Anna Kadefors från ProcSIBE har deltagit som expert. En viktig utveckling i anpassningen till ISO-modellen har varit att den nya standarden tydligt sätter fokus på behovet av att arbeta systematiskt med samverkan den övergripande organisationsnivån, även i projektbaserade organisationer som i byggandet.

Artikel i Byggindustrin

Medverkande lärosäten