Seminarium om samverkanskontrakt tidig entreprenörsmedverkan

Nyhet · Publicerat den 19 mars 2024

Den 2 februari presenterade Lilly Rosander slutrapporten från sitt sjuåriga doktorandprojekt om Trafikverkets TEM/ECI-kontrakt – alltså samverkanskontrakt med tidig involvering av entreprenör. Intresset var stort: över 110 personer deltog i webinariet och nästan 90 stannade kvar och medverkade i diskussionen. En tredjedel var från Trafikverket och resten fördelades på andra beställare, entreprenörer, teknikkonsulter, forskare, och andra myndigheter/branschorganisationer. Vi hade också deltagare från både Norge och Finland.
Presentationen fokuserade särskilt på hur stödet för samverkanskontrakt har varierat under den tid som projekten har följts. Det finns många positiva erfarenheter och projekten har också utvecklat många nya arbetssätt, men Trafikverket saknar en organisation för att fånga upp och lära av sådan input. Istället har tidiga problem i ett mindre antal projekt fått stor spridning, och budskapet nu är att TEM/ECI inte ska användas. Slutsatsen i rapporten är att Trafikverket måste arbeta mer långsiktigt och kunskapsbaserat med att utveckla affärsformerna på anläggningsmarknaden, och att TEM/ECI bör finnas med som ett alternativ bland de modeller man arbetar med.

Ppt-presentationen med resultaten hittar du här (Presentation) och rapporten här (Slutrapport)

Under seminariet gjordes även en zoom-poll för att undersöka hur deltagarna såg på vilken framtid som tvåfaskontrakt med samverkan borde ha inom Trafikverket. Resultaten(se ovan) blev att drygt hälften tyckte att tvåfaskontrakt skulle användas i cirka 20 projekt om året och att den andra hälften tyckte det på sikt kunde användas i 20-40% av upphandlingsvolymen. Bara en person valde alternativet 0-3 projekt per år, vilket alltså är den policy som Trafikverket verkar ha idag.

Medverkande lärosäten