Slutrapport från studie om Samverkan i infrastrukturprojekt

Nyhet · Publicerat den 1 februari 2024

Sedan 2017 har doktoranden Lilly Rosander följt implementeringen av tvåfaskontrakt enligt Trafikverkets modell Tidig EntreprenörsMedverkan (TEM) i sju infrastrukturprojekt och nu publiceras slutrapporten. Studien har fokuserat på erfarenheter, lärande mellan projekt, och vilken roll som funktioner och policys på organisations- och branschnivå har spelat över tid.

Viktiga slutsatser är att projekten behöver hantera många frågor som skulle kunna lösas centralt och på branschnivå (exempelvis kring självkostnadsbaserade ersättningsformer), att implementeringsprocesserna på Trafikverket måste få tillräckligt med resurser för att kunna skapa strukturerat lärande och utveckling över tid, samt att det är viktigt att Trafikverket klargör sina långsiktiga intentioner när det gäller att utveckla samverkanskontrakt för att ge entreprenörerna incitament att anpassa sina organisationer och utveckla kompetens.

Hela rapporten kan du ta del av i länken nedan eller via Publikationer, där du även finner en tidigare delrapport i projektet (2020) samt flera artiklar.

Slutrapport Samverkan i infrastrukturprojekt – Erfarenheter av tvåfaskontrakt i Trafikverket 2015–2023

Medverkande lärosäten