Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för planering och projektering – En intervjustudie

· Publicerat den 20 november 2020

Trafikverkets upphandling av tekniska konsulttjänster för planering och projektering – En intervjustudie

Medverkande lärosäten