Nordiskt samarbete inom byggupphandlings-forskning

Genomförd aktivitet · Publicerat den 29 maj 2018

De nordiska länderna har mycket gemensamt när det gäller kultur och kontrakt inom byggandet, men det finns också intressanta skillnader. I ProcSIBE ser vi en stor potential i att jämföra och lära mellan just nordiska länder. I förra veckan togs ett första steg till ett nordiskt samarbete när ProcSIBE fick besök av ledande forskare vid NTNU i Trondheim. Danska DTU och SBi finns också med i planeringen och vi hoppas även på finsk medverkan. Samarbetet startar redan under hösten med att kartlägga våra pågående forskningsprojekt. Framöver ser vi möjligheter både att samordna datainsamling och starta nya gemensamma projekt. Sjukhusbyggande och infrastrukturprojekt kan vara intressanta samarbetsområden.

Medverkande lärosäten