Deltagande av ProcSIBE forskare vid ARCOM

Genomförd aktivitet · Publicerat den 1 november 2018

I början av september hölls den årliga vetenskapliga ARCOM konferensen som i år gick av stapeln i Belfast. Vid konferensen, som lockar runt 200 deltagare, stod Pernilla Gluch, Chalmers, Anna Kadefors KTH/Chalmers och Leentje Volker, TU Delft värd för ett mycket uppskattat track om ’Procurement for Sustainable Innovation’. Tracket samlade vetenskapliga artiklar från ett 20-tal forskare från olika delar av världen. Även flertalet ProcSIBE forskare presenterade sin forskning vid konferensen (se samlad lista nedan). En extra fjäder i hatten går till ProcSIBEdoktoranden Daniella Troje (tid. Petersen) som vid den avslutande konferensmiddagen fick ta emot det meriterande ’RICS best paper Sustainability’ priset.

Samtliga artiklar från konferensen finns på följande länkar: http://www.arcom.ac.uk/-docs/archive/2018-Indexed-Papers.pdf

Artiklar från tracket om upphandling hittar du på sidan 423 och framåt) och http://www.arcom.ac.uk/-docs/archive/2018-Working-Papers.pdf (s.183 och framåt).

 

  1. Public Clients’ Possibilities to Initiate Sustainable Change – Susanna Hedborg Bengtsson and Lilly Rosander
  2. The Impact of Shifting Values on the Role and Responsibilities of the Construction Client in Delivering Public Goods – Lizet Kuitert, Leentje Volker and Marleen Hermans
  3. Project Managers as Involuntary Policy Implementers? – Hannes Lindblad and Tina Karrbom Gustavsson
  4. From Agents to Stewards? – Astrid Potemans, Leentje Volker and Marleen Hermans
  5. Rhetorical Strategies to Diffuse Social Procurement in Construction – Daniella Troje
  6. A Case Based Comparison of the Efficiency and Innovation Potential of Integrative and Collaborative Procurement Strategies – Leentje Volker, Per Erik Eriksson, Anna Kadefors and Johan Larsson
  7. Procurement of Railway Maintenance – Tina Karrbom Gustavsson, Jens Aldenlöv and Per Erik Eriksson
  8. Exploring Entry Barriers in the Public Infrastructure Market – Anna-Therese Jarvenpaa, Johan Larsson and Per Erik Eriksson
  9. Local Government and Public Procurement – Mikael Granberg and Andreas Öjehag- Pettersson

Medverkande lärosäten