Referensgruppsmöte den 25 oktober 2018

Genomförd aktivitet · Publicerat den 28 oktober 2018

Den 25 oktober genomfördes årets (andra) referensgruppsmöte för ProcSIBE. Förutom intressanta inspel från referensgruppen var temat för dagen konsultupphandling samt Utvecklingsarbete och lärande inom upphandling. Vi fick bland annat ta del av två inspirerande presentationer av Torbjörn Sohlberg (Trafikverket) och Birgitta Olofsson (Tyrens) kring konsultupphandling och hur de ser på både dåtid och framtid inom denna kategori.

ProcSIBE berättade också om deras pågående forskningsprojekt inom konsultupphandling samt att det diskuterades ett initierat doktorandprojekt. Referensgruppsdeltagarna fick ägna lite tid åt att reflektera kring viktiga frågor för konsultupphandling vilket kommer att användas som input till doktorandprojektet.

Under eftermiddagen presenterades och diskuterades det kring det andra ämnet för dagen. Stefan Olander (LTH) presenterade ett nytt forskningsprojekt inom lärandeorganisation och diskussionerna som följde visade att ämnet är både viktigt och aktuellt.  Den framtagna antologin Klokare upphandling skriven av ProcSIBEs forskare presenterades också under eftermiddagen, den finns i sin helhet på hemsidan under publikationer. Nedan finns länk till agenda och ProcSIBEs presentation av sina pågående projekt som presenterades av Anna Kadefors under mötet.

Update ProcSIBE_refgrupp okt 2018

Medverkande lärosäten